Rusya’dan Deport Olmaya Sebep Olan İdari Cezalar

0
2672
Rusya’dan Deport Olmaya Sebep Olan İdari Cezalar

Vatandaşlarımızın bilmediği ve başlangıçta önemsiz ve basit gibi algılanan idari cezalar daha sonra yabancıların Rusya topraklarından deport edilmesine ya da Rusya’ya giriş yasağına tabi olmalarına sebep olabilmektedir. Bu bakımdan kısaca sizleri ilgilendireceğini düşündüğümüz bazı idari ceza şekilleri anlatmakta yarar olduğu görüşündeyiz. Bu idari cezaların özel firmalara uygulanmasında söz konusu cezaların muhatabı şirket genel müdürleridir.

Rusya’da İdari Cezalar

Rusya’da idari cezalar çok türlü olmakla birlikte en çok yapılan kanun dışı durumları engellemek niyeti ile getirilmişlerdir. Cezalardaki ana kriter ise toplumda düzenin bozulmamasını sağlamaktır. İdari cezalar yalnızca sıradan vatandaşların yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçmek için değil, eş zamanlı olarak devlet kurumlarının vatandaşlara yönelik yapmış oldukları kural ihlallerinin engellenmesi için de uygulanmaktadır.

Özetle Bölümleri Örnekleri İle Aktaralım;

-Vatandaşların haklarını engelleyen kanun ihlallerinde uygulanan idari cezalar;

Seçme ve seçilme haklarında meydana gelen ihlaller, sağlık kurumlarında meydana gelebilecek hak ihlalleri, eğitim kurumlarındaki hak ihlalleri, işçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkan hak ihlalleri, adalet kurumlarında meydana gelebilecek hak ihlalleri gibi durumlarda verilen idari cezalardan oluşmaktadır.

-Vatandaşların sağlıklarına zarar getirebilecek kanun ihlallerinde verilen idari cezalar;

Kamu ve özel kurumlarda sağlık kurallarına uyulmaması halinde verilen idari cezalardan oluşmaktadır. Özel diş kliniklerinden tutunda lokantalara dek tüm işletmelerde (özel ya da kamu) kanunlar ile belirlenmiş olan hijyen ve diğer bütün sertifika kurallarının ihlalleri bu grupta sayılabilir.

-Vatandaşların güvenliklerine zarar meydana getirebilecek kanun ihlallerinde uygulanan cezalar;

Özel ve kamu kurumlarının faaliyetlerinde güvenlik kural ve kanunlarını ihlal etmesi halinde verilen idari cezalardır. Şahsi bilgilerin izin dışı kullanılması, yangın güvenlik kurallarına uygun davranılmaması, kaçak enerji kaynaklarının kullanılıyor olması, tarihi eserlerde tahrip oluşturulması, gayrimenkul kullanımlarında diğer vatandaşlara zarar verilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

-Ekoloji güvenliğine zarar getirebilecek kanun ihlallerinde uygulanan idari cezalar;

Çevre kirliliğine sebep olunması, suların kirletilmesi, arazilere inşaat artığı dökülmesi, canlıların doğal yaşantılarına tesir edebilecek eylemler yapılması ve av kurallarının ihlal edilmesi gibi durumlar örnek verilebilir.

-Bina, enerji, sanayi ve farklı alanlardaki yapı inşaları esnasında yapılan kanun ihlallerinde uygulanan idari cezalar;

İnşaat sektöründe devlet kontrol kurumlarının aramış olduğu normların ve buna bağlı olan belgelerin hiç olmaması ya da eksik olması, inşaat sırasında ana enerji sistemlerinin tahribe uğratılması gibi konular örnek verilebilir.

– Tarım ve hayvancılıkta yapılan kanun ihlallerinde uygulanan idari cezalar;

Karantina ve veteriner kurallarına uyulmaması, tarım ve hayvancılık ile uğraşanların gerekli olan kimyasal madde ve ilaçları depolama ya da kullanım hataları yapmaları ve zararlı bitki yetiştirilmesi gibi konular örnek verilebilir.

– Ulaşımda yapılan kanun ihlallerinde uygulanan idari cezalar;

Toplu taşıma araçlarının kullanımında yapılan kural ihlalleri, trafik kural ihlalleri, deniz ve hava limanlarında oluşan kullanım ihlalleri ve söz konusu alanlarda vatandaşların davranışları ile toplum düzenini bozan kural ihlallerinde uygulanan idari cezalardır.

-İletişim ile bilgilendirme alanlarında yapılan kanun ihlalleri için uygulanan idari cezalar;

İzinsiz olan yayınlar, vatandaşların bilgilerinin rızaları dışında kullanılması ya da sızdırılması, yalan haberler, yalan reklamlar, ticari sırların kullanılması gibi konular örnek verilebilir.

-Ticari işletmelerin yaptıkları usul hataları için uygulanan idari cezalar;

İş sözleşmelerinin düzenlenmemesi, vergi beyannamelerinin hiç verilmemsi ya da geç verilmesi, yalan ya da yanlış beyanlarda bulunulması (örneğin; adres ve isim değişiklikleri vb.), lisans sürelerinin dolmuş olmasına karşın yeniden yenilenmemesi, kanunsuz olarak işçi çalıştırılması gibi konular örnek verilebilir.

-Bankacılık, borsa ve finans sektöründe yapılan kural ve kanun ihlalleri için uygulanan idari cezalar;

Faaliyetlerde meydana gelen süre kural ihlalleri, muhasebe kayıtlarında evrak eksiklikleri, müşteri belge ve bilgi eksikliklerine karşın işlem yapılması gibi konular örnek verilebilir.

– Gümrüklerde meydana gelen kanun ihlalleri neticesinde verilen idari cezalar;

İthalat ile ihracatlarda ki belge eksiklikleri, gecikmeli ve hatalı beyanlar, sözleşme ihlalleri, gecikmeli ödemeler, depolama kural ihlalleri gibi konular örnek verilebilir.

– Devlet yapılanmasında bulunan kurumların kanun ve kurallarının ihlali sebebi ile uygulanan idari cezalar;

Yasama organlarının yanı sıra yürütme ve yargı organlarının yazılı soru ve taleplerine yanıt verilmemesi, vize registre prosedürlerinin ihlal edilmesi, göçmen kanunlarının ihlal edilmesi, gerçek dışı bilgi ve belge beyan edilmesi, devlet kurumlarının isim ve logolarının ticari reklamlarda kullanılması gibi konular örnek verilebilir.

– Devlet görevlilerinin görevlerini yapmalarını engellemek sebebi ile verilen idari cezalar;

Asılsız ihbar yapmak (polis, yangın vs.), pasaportsuz dolaşmak verilebilecek örneklerdendir.

– Toplum düzenin bozan davranışlarda uygulanan idari cezalar;

Kamu kurumlarında ve özel kurumlarda olay çıkartmak, yasak bölgelere girmek (askeri bölge, metro istasyonu deposu vs.), devlet mülküne zarar vermek, alkollü olarak toplu taşıma araçlarına binmek, hafta sonu ve ilgili saatler dışında daire de gürültü olarak tamir yapmak, anaokulu, okul ve çocuk parklarının önlerinde sigara içmek, biletsiz olarak toplu taşıma araçlarından yararlanmak gibi konular deport sebepleri için örnek verilebilir.

Cevap Ver

Lütfen Yorumunuzu Onaylayın
Lütfen İsminizi Yazınız